โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สำหรับโปรแกรมนี้มี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 สำหรับครูเป็นผู้ประเมิน
ในแบบที่ 1 จะเป็นไฟล์โปรแกรม Excel 1 ไฟล์ต่อ 1 ห้องเรียน Download โปรแกรม (เปลี่ยนชื่อไฟล์ในแต่ละห้องด้วยนะครับ)
1. ให้ครูกรอกจำนวนนักเรียนในช่องสีเหลืองก่อน(จำเป็นมาก) และกรอกข้อมูล เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล (เว้นว่างไว้ก็ได้)

1คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

2. กรอกข้อมูลการประเมินในแต่ละช่องดังนี้ 3 หมายถึงดี  2 หมายถึง ปานกลาง  1 หมายถึงต้องปรับปรุง
3. คลิกที่หน้าสรุป เพื่อดูผลการประเมิน และสามารถสั่ง print ได้เลย

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่2

แบบที่ 2 นักเรียนประเมินตนเอง Online
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายเท่านั้น ให้นักเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ website http://kruchitchai.com/StudAnalysis/ 
โปรแกรมจะประเมินเป็นรายห้อง ใช้ได้สำหรับทุกวิชา เช่น ถ้าครูแจ้งนักเรียนชั้น ม.4/1 กรอก ครูทุกคนที่สอนชั้น ม.4/1 จะได้รับผลรายงาน 1 แผ่น ดังรูป และจะ Print ให้สำหรับห้องที่กรอกข้อมูลครบทุกคนแล้วเท่านั้น (นักเรียนกรอกข้อมูลครั้งเดียว แต่นำผลไปใช้ได้ทุกวิชา)4

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

– เนื่องจากแบบสอบถาม Online มี 4 ชุด และข้อคำถามเยอะมาก จึงไม่เหมาะกับนักเรียนม.ต้น ในการกรอกข้อมูลด้วยตนเองนะครับ หากต้องการไฟล์แบบประเมินสามารถ Download ได้ที่นี่ และใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียน ในการคำนวณ

3

4

จัดทำโดย ครูชิตชัย  โพธิ์ประภา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *