Category Archives: กิจกรรม

คลังภาพ

สวัสดีปีใหม่ฝ่ายบริหาร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และรับคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ กับฝ่ายบริหารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
คลังภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่คนใหม่ นายเลิศชัย  รัตนะ และนางสาวอัญชัน พันทวี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2558

 

โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สำหรับโปรแกรมนี้มี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 สำหรับครูเป็นผู้ประเมิน
ในแบบที่ 1 จะเป็นไฟล์โปรแกรม Excel 1 ไฟล์ต่อ 1 ห้องเรียน Download โปรแกรม (เปลี่ยนชื่อไฟล์ในแต่ละห้องด้วยนะครับ)
1. ให้ครูกรอกจำนวนนักเรียนในช่องสีเหลืองก่อน(จำเป็นมาก) และกรอกข้อมูล เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล (เว้นว่างไว้ก็ได้)

1คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Read more… →