ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบแข่งขันวัดความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
กรุณาเตรียมดินสอ 2B และยางลบสำหรับกระดาษคำตอบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์

69 total views, 1 views today