คลังภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่คนใหม่ นายเลิศชัย  รัตนะ และนางสาวอัญชัน พันทวี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2558