ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559