คลังภาพ

สวัสดีปีใหม่ฝ่ายบริหาร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และรับคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ กับฝ่ายบริหารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559