ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบปรีชาญาณ ประจำปีการศึกษา 2558

รายผู้เข้าสอบปรีชาญาณ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.2

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.3

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.5

**** ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ดินสอ 2B และยางลบมาด้วย ****

ประกาศผลสอบผู้ที่ได้ ลำดับที่ 1-20 ทาง Website ในวันจันทร์ ที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น.
ลำดับที่อื่นๆ สามารถดูคะแนนได้ที่บอร์ดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคาร 3  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

หากต้องการแก้ไขชื่อ นามสกุล กรุณาแจ้งที่ช่องแสดงความคิดเห็นในหน้านี้ได้เลยครับ

คลังภาพ

สวัสดีปีใหม่ฝ่ายบริหาร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และรับคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ กับฝ่ายบริหารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
คลังภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่คนใหม่ นายเลิศชัย  รัตนะ และนางสาวอัญชัน พันทวี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2558