Archives

คลังภาพ

สวัสดีปีใหม่ฝ่ายบริหาร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และรับคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ กับฝ่ายบริหารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
คลังภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่คนใหม่ นายเลิศชัย  รัตนะ และนางสาวอัญชัน พันทวี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2558