ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 10
รับเกียรติบัตรหน้าเสาธงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.

รายชื่อรับเกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบปรีชาญาณ ประจำปีการศึกษา 2558

รายผู้เข้าสอบปรีชาญาณ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.2

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.3

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.5

**** ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ดินสอ 2B และยางลบมาด้วย ****

ประกาศผลสอบผู้ที่ได้ ลำดับที่ 1-20 ทาง Website ในวันจันทร์ ที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น.
ลำดับที่อื่นๆ สามารถดูคะแนนได้ที่บอร์ดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคาร 3  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

หากต้องการแก้ไขชื่อ นามสกุล กรุณาแจ้งที่ช่องแสดงความคิดเห็นในหน้านี้ได้เลยครับ

891 total views, no views today