Archives

ข้างเคียง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟิสิกส์สัประยุทธ์

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันรายการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน    โดยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 2 ในรอบคัดเลือก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบชิงชนะเลิศฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคเหนือตอนบน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Read more… →